5 days ago

Publikacja – szkolenia z kreatywności

Ocena ex-ante Sektorowego Programu Operacyjnego (SPO) "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006" Uzupełnienie programuread more...

5 days ago

Zaproszenie – warsztaty z międzykulturowości

Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 http://szkolenie-integracyjn read more...

6 days ago

Zaproszenie – szkolenia z fińskiego

Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 3)read more...

6 days ago

Anons informacyjny – warsztaty z kreatywności

Ocena efektu makroekonomicznego Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WP) na gospodarkę województwa pomorskiego za pomocą modelu HERMINread more...

6 days ago

Informacja – szkolenia z prowadzenia rezentacji

Ocena Ex ante dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013read more...

7 days ago

Zaproszenie – treningi z Worda

Ocena ex-ante Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013 read more...

1 week ago

Ołoszenie – treningi z chemii

Ocena ex-ante Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013"read more...